Site Network: Home | poze | alte chestii | Despre mine

SEMNAŢI SCRISOAREA DESCHISĂ PENTRU APĂRAREA LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE

SCRISOARE DESCHISĂ

CĂTRE CAMERA DEPUTAŢILOR ŞI

CĂTRE PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

Aderarea României în Uniunea Europeană este un eveniment care, pe lângă implicaţiile economice şi sociale, va presupune şi racordarea la un spaţiu al civilizaţiei libertăţii, la un spaţiu în care libertatea de exprimare, libertatea de conştiinţă, toleranţa interconfesională şi spiritul critic reprezintă valori fundamentale, inviolabile.

În acest context este cu totul inacceptabilă votarea unor articole de lege străine de spiritul şi valorile europene. Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi naţionale şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi din Camera Deputaţilor au votat deja un articol de lege care va îngrădi grav libertatea de exprimare şi libertatea de conştiinţă. Art. 13 din Proiectul de lege privind libertatea religioasă şi regimul cultelor prevede că: “În România sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acţiuni de defăimare şi învrăjbire religioasă, precum şi ofensa publică adusă simbolurilor religioase.” Urmează ca plenul Camerei să accepte sau să respingă acest articol.

Votarea de către plenul Camerei Deputaţilor a unor astfel de restricţii şi promulgarea de către Preşedintele României a unei legi conţinând prevederea menţionată, ar reprezenta o gravă încălcare a încrederii acordate de cetăţeni. Ca temelie legală pentru menţinerea unui climat de toleranţă confesională în România este suficient articolul 29 (4) din Constituţie: În relaţiile dintre culte sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acţiuni de învrăjbire religioasă.

În timp ce limitarea din art. 29 este justificată din motive ce ţin de pace socială şi respect între culte şi reprezentanţii acestora, art. 13 al proiectului de lege propus de Ministerul Culturii şi Cultelor, extinde abuziv restricţiile asupra fiecărui cetăţean şi impune o nouă cenzură în România, intrând în conflict cu art. 30 dinConstituţie care prevede că: (1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile. (2) Cenzura de orice fel este interzisă.

Pentru foarte mulţi cetăţeni libertăţile şi drepturile fundamentale ale fiinţei umane nu reprezintă literă moartă. Este imperativ ca politicienii să fie conştienţi de acest lucru şi de importanţa respectării drepturilor omului într-o societate care se doreşte democratică.

Cerem Camerei Deputaţilor să respingă articolul din lege. Dacă plenul Camerei va vota această prevedere abuzivă, solicităm Preşedintelui ţării să nu promulge o astfel de lege şi să o trimită spre verificare Curţii Constituţionale.

Protestele noastre vor continua până la remedierea acestei grave situaţii.

Pentru a semna această scrisoare deschisă este suficient să trimiteţi un e-mail la adresa libertatea_de_constiinta@yahoo.com în care să specificaţi numele şi profesia dumneavoastră sau denumirea organizaţiei neguvernamentale pe care o reprezentaţi.

În cazul în care veţi dori să ajutaţi la organizarea acţiunii de protest din 28 octombrie, vă rugăm să menţionaţi şi numărul de telefon la care puteţi fi contactat/ă.

0 Comments:

Post a Comment