Site Network: Home | poze | alte chestii | Despre mine

X-Apparently-To: vietnam_ro2005@yahoo.com via 68.142.207.104; Fri, 28 Mar 2008 09:53:49 -0700
X-Originating-IP: [209.226.175.94]
Return-Path:
Authentication-Results: mta201.mail.re4.yahoo.com from=bellnet.ca; domainkeys=neutral (no sig)
Received: from 209.226.175.94 (EHLO tomts37-srv.bellnexxia.net) (209.226.175.94) by mta201.mail.re4.yahoo.com with SMTP; Fri, 28 Mar 2008 09:53:48 -0700
Received: from toip40-bus.srvr.bell.ca ([67.69.240.41]) by tomts37-srv.bellnexxia.net (InterMail vM.5.01.06.13 201-253-122-130-113-20050324) with ESMTP id <20080328165347.qved1740.tomts37-srv.bellnexxia.net@toip40-bus.srvr.bell.ca>; Fri, 28 Mar 2008 12:53:47 -0400
Message-Id: <6k1gas$q2nhi@toip40-bus.srvr.bell.ca>
X-IronPort-Anti-Spam-Filtered: true
X-IronPort-Anti-Spam-Result: AiAcAOW+7EfR4q+H/2dsb2JhbACBWoZTiEce
Received: from tofep3.bellnexxia.net (HELO 67.69.240.41) ([209.226.175.135]) by toip40-bus.srvr.bell.ca with SMTP; 28 Mar 2008 12:53:31 -0400
X-Mailer: Openwave WebEngine, version 2.8.11 (webedge20-101-194-20030622)
From:"COCACOLA COMPANY PROMOTIONS" Add Mobile Alert
Reply-to: mr.evansjohnson@yahoo.co.uk
Organization: COCACOLA COMPANY PROMOTIONS
To:info@lottery.org
Subject: File for your Claim
Date: Fri, 28 Mar 2008 12:53:31 -0400
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Length: 224


You won the sum of (£1,000,000.00 GBP) in our monthly promotionSeasona
lE-mail Programme Award,please contact the claims officer with
your:Names,Tel,Address,Regards,Mr.Evans Johnson:
E_mail:mr.evansjohnson@yahoo.co.ukDEsi stiu (sper) ca cititorii mei nu sunt atat de creduli la faza - "Crede si nu cerceta"
Sunt uni care cauta pe google sa vada daca este pe bune sau nu. Va spun clar...este la fel de profitabila ca si Caritasul.

2 Comments:

 1. Anonim said...
  BINE SPUS....caritasu' si io patisei ceva asemanator...dar de asta-i lumea...distractie pe...gratis
  Anonim said...
  Despre comunicările comerciale nesolicitate
  Document actualizat la data de 12.03.2008
  Conform legii comerţului electronic, condiţia esenţială pentru efectuarea unei comunicări comerciale prin intermediul adresei de poştă electronică este obligativitatea obţinerii în prealabil a consimţământului expres al destinatarului privind primirea de comunicări comerciale: „efectuarea de comunicări comerciale prin poşta electronică este interzisă, cu excepţia cazului în care destinatarul şi-a exprimat în prealabil consimţământul expres pentru a primi asemenea comunicări” (art.6 alin.(1) din Legea nr.365/2002).
  În măsura în care comunicările comerciale sunt permise, adică s-a obţinut în prealabil acordul destinatarului, acestea trebuie să respecte cel puţin următoarele condiţii:
   să fie clar identificabile ca atare;
   persoana fizică sau juridică în numele căreia sunt făcute să fie clar identificabilă;
   ofertele promoţionale, precum reducerile, premiile şi cadourile, să fie clar identificabile, iar condiţiile care trebuie îndeplinite pentru obţinerea lor să fie uşor accesibile şi clar prezentate;
   competiţiile şi jocurile promoţionale să fie clar identificabile ca atare, iar condiţiile de participare să fie uşor accesibile şi clar prezentate.
  De asemenea, subiectul mesajelor transmise prin poşta electronică şi care constituie comunicări comerciale, trebuie să înceapă cu cuvântul “PUBLICITATE” scris cu majuscule.
  În cazul în care un destinatar şi-a exprimat consimţământul pentru primirea de comunicări comerciale, iar ulterior doreşte revocarea acestuia, trebuie să i se ofere posibilitatea de a face acest lucru printr-o simplă notificare a furnizorului, urmând ca în termen de cel mult 48 de ore de la iniţiere revocarea să producă efecte.
  Conform prevederilor Legii nr.365/2002, fapta furnizorului de servicii care efectuează comunicări comerciale încălcând condiţiile stabilite prin lege constituie contravenţie, dacă nu este săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 50.000 lei.
  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunii corespunzătoare se fac atât de reprezentanţii împuterniciţi ai ANRCTI, cât şi de reprezentanţii Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi de către ofiţerii sau agenţii de poliţie.
  Pentru ca ANRCTI să poată analiza şi soluţiona o plângere privind primirea de comunicări comerciale nesolicitate, este necesar ca sesizarea să conţină textul comunicării comerciale primite şi mesajul sursă sau header-ul e-mail-ului (mesajul electronic respectiv se poate retransmite folosind funcţia „Forward as Attachment”), precum şi datele de identificare ale petentului (inclusiv un număr de telefon şi o adresă de poştă electronică). Plângerile pot fi transmise în format electronic la adresa de poştă electronică relatii_cu_publicul@anrcti.ro sau pot fi transmise/depuse la registratura sediului central ANRCTI, situată în Bucureşti, Bd. Libertăţii nr.14, sector 5.
  În vederea descoperirii şi investigării încălcărilor prevederilor Legii privind comerţul electronic şi ale normelor sale de aplicare, ANRCTI poate dispune efectuarea de investigaţii, din oficiu sau la primirea unei plângeri ori sesizări, acţionând prin personalul de control împuternicit în acest scop. ANRCTI poate solicita furnizorilor de servicii orice informaţii necesare în vederea exercitării atribuţiilor sale, menţionând baza legală şi scopul solicitării, şi poate stabili termene până la care aceste informaţii să îi fie furnizate. De asemenea, personalul de control al ANRCTI poate să solicite declaraţii sau orice documente necesare pentru îndeplinirea misiunii, să sigileze, să ridice orice registre, acte financiar-contabile şi comerciale sau alte evidenţe, fiind autorizat să facă inclusiv inspecţii inopinate. Pentru a sprijini aceste demersuri, organele administraţiei publice centrale şi locale, precum şi oricare alte instituţii şi autorităţi publice sunt obligate prin lege să permită personalului de control al ANRCTI accesul la documentele, datele şi informaţiile deţinute de acestea.
  Termenul de soluţionare poate varia în funcţie de complexitatea situaţiei descrise şi de numărul de sesizări primite deja de ANRCTI şi aflate în investigaţie.
  Instrumentele de control şi sancţionare aflate la dispoziţia ANRCTI nu pot fi utilizate în situaţiile în care comunicările comerciale nesolicitate sunt transmise de furnizori de servicii din străinătate.

Post a Comment